VISA TOPPMENY

Aktuellt om bygget

Pressmeddelande 2017-08-21

 

Generalentreprenören Tage & Söner AB har meddelat att de inte kan uppfylla avtalet om att få Gummifabriken färdig i tid.

Därför har styrelsen för VKIAB beslutat att flytta fram invigningen av Gummifabriken.

Kostnaden för bygget påverkas inte av beslutet, utan den följer budget. Beslutet påverkar inte heller betydelsen av Gummifabriken som en strategiskt viktig och långsiktig satsning för Värnamos framtid.

Enligt det ursprungliga avtalet skulle Gummifabriken ha varit helt klar och slutbesiktigad den 30 juni i år. Den 1 juni undertecknades ett tilläggsavtal mellan beställaren VKIAB (Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB) och Tage & Söner AB. Avtalet innebär att samtliga offentliga lokaler ska kunna öppnas för allmänheten senast 28 augusti, i god tid före invigningen 15 september.

 

Säkerheten avgörande

Idag måndag tog dock VKIAB:s styrelse beslutet att flytta fram invigningen. I fredags meddelade Tage & Söner att väsentliga delar av lokalerna som auditoriet, centraltrapphuset och delar av biblioteket inte kommer att vara klara enligt tilläggsavtalet. Det skulle därmed bli en invigning av ett ofärdigt hus med många provisoriska lösningar, där VKIAB inte kan garantera brandsäkerheten för besökarna.

-Veckan före beslutet hade vi flera möten där Tage & Söner presenterade olika lösningar för hur delar av huset skulle kunna invigas med hjälp av olika provisoriska lösningar. Beskeden ändrades från dag till dag och i fredags stod det klart att väsentliga delar av invigningsprogrammet inte skulle kunna genomföras. Vi tycker att det är bättre att skjuta på invigningen och kunna visa upp ett färdigt hus. Det som fällde avgörandet är att vi inte fått de besked vi behöver för att kunna garantera brandsäkerheten för besökarna, säger Michael Andersson, styrelseordförande i VKIAB.

Beskedet från Tage & Söner är att Gummifabriken är helt klar att tas i bruk för verksamheterna och allmänheten i slutet av november. Det innebär att invigningen måste skjutas till våren, men att verksamheterna i huset ska kunna starta under året.

 

Håller budget

Trots förseningen följer etapp 2 av Gummifabriken sin budget. Enligt avtalet är vitesbeloppet cirka 1,5 miljoner kronor för varje vecka färdigställandet fördröjs. Hur stort det slutliga vitet blir beror på hur lång förseningen blir och hur ansvaret för detta fördelas mellan generalentreprenör och beställare.

-VKIAB betalar Tage & Söner för att vara generalentreprenör, samordna alla underentreprenörer, upprätta tidsplaner som håller och i god tid underrätta oss som beställare när det uppstår problem. Vi vet att det är ett gammalt hus med vissa överraskningar och utmaningar, men de har sedan januari i år inte sagt något annat än att vi kan genomföra invigningen som planerat. De har brustit i alla led och vi är både besvikna och arga över förseningen och att vi tvingas skjuta upp invigningen, säger Michael Andersson och fortsätter:-Samtidigt är det viktigt att framhålla att det här inte på något sätt förändrar vikten av Gummifabriken som en strategisk satsning på lång sikt, även om besvikelsen just nu naturligtvis är stor. Det här är ett bygge som i minst 50 år framåt ska vara en mötesplats och motor i Värnamos utveckling.

 

Frågor och svar:

 

Hur blir det med den exklusiva förhandspremiären av ”The Square” i biografen nu på torsdag?

Den genomförs som planerat. Det har hela tiden handlat om en temporär lösning för brandsäkerheten för att kunna genomföra den här enstaka visningen, som inte påverkas av de nya beskeden.

 

När öppnar Gummifabriken?

Det senaste beskedet från generalentreprenören Tage & Söner är att vi kan öppna i slutet av november. Det kan dock bli olika tidpunkter för olika verksamheter.
Hyresgästerna är kontaktade och ser fram emot att få komma igång när huset är klart.

 

När blir invigningen?

Någon gång under våren 2018. Vi måste få mer konkreta besked från Tage & Söner om färdigställandet och sedan ha en säkerhetsmarginal. Huset ska vara helt färdigt och brandsäkert för besökare innan vi har invigning. Det krävs också viss framförhållning för att få ihop ett bra program.

 

Ställs alla programpunkter under invigningen in?

En del av de arrangemang som ingick i invigningen kommer sannolikt att arrangeras på annan plats, men vi behöver tid för att gå igenom hela programmet. Med medborgarnas bästa för ögonen får vi i samråd med medarrangörer och medverkande besluta om programpunkterna ska genomföras på planerad tid men på annan plats, om de kan flyttas fram i tid eller om de helt enkelt måste ställas in. Vi återkommer med besked om detta så snart som möjligt.

 

Vad händer med pengarna som är utlagda på invigningen?

Dessa kostnader kan vi för tillfället inte fastställa då det är många arrangörer inblandade. Vi måste systematiskt gå igenom och se vilka av arrangemangen som flyttas, vilka som senareläggs och vilka som ställs in. Vilka eventuella ekonomiska krav vi ska ställa blir en senare fråga.

 

Jag har köpt biljetter. Vad händer med dem?

Om arrangemanget flyttas till annan plats gäller köpta biljetter. Ställs arrangemanget in får du naturligtvis pengarna tillbaka. Du kan välja att få pengarna tillbaka även om arrangemanget flyttas. Vi återkommer med praktisk information om detta.

 

Vad händer med Musikcaféet 10 september som skulle ha ägt rum i auditoriet?

Det flyttas till Cupolen. Köpta biljetter och abonnemang gäller. Tyvärr blir det ingen smygtitt i Gummifabriken som utlovat. Den som vill kan naturligtvis lösa in sin biljett och få pengarna tillbaka. Även Musikcaféet 15 oktober flyttas till Cupolen. Frågor om musikcaféerna besvaras av Kulturförvaltningen, som är arrangör.

 

Jag har bokat lokal i Gummifabriken i höst. Vad händer nu?

Alla som bokat auditoriet, livesalen eller andra lokaler i etapp 2 under hösten, kommer att kontaktas. De flesta bokningar gäller hörsalar och mötesrum i etapp 1, som inte påverkas alls av detta.

 

Stadsbiblioteket är ju stängt. Var ska vi nu låna böcker?

Kulturförvaltningen jobbar med frågan och kan svara mer detaljerat. Sedan stadsbiblioteket stängde i juni har det varit utökade öppettider på Vråens bibliotek och det kommer att fortsätta tills vidare.

 

Borde ni inte ha fattat tidigare att det inte skulle bli färdigt i tid?

Vi har såklart haft funderingar kring tidplanen. Därför har vi ända sedan etapp 2 startade i februari 2015 haft täta diskussioner med generalentreprenören Tage & Söner AB om hur bygget framskrider. I takt med att invigningen närmat sig och vi har sett att det återstår mycket arbete, har diskussionerna intensifierats och kraven på uppdaterade tidplaner har skärpts från VKIAB:s sida. För att säkerställa att ombyggnationen skulle bli färdig till 15 september ingick VKIAB och Tage & Söner den 1 juni 2017 ett tilläggsavtal om att huset ska vara klart för publik verksamhet den 28 augusti. Styrelsen för VKIAB träffade byggledningen och vd:n för Tage & Söner AB Magnus Andersson så sent som 28 juni, där de meddelade att alla offentliga ytor kommer att vara färdiga i tid och att invigningen därmed kan genomföras i sin helhet. Några andra besked lämnades inte förrän vid styrelsemötet 10 augusti, då Tage & Söner kom med nya besked. Under veckan därefter hölls ytterligare en rad möten, till vilka Tage & Söner ombads komma med planer för hur invigningen skulle kunna genomföras med provisoriska lösningar och hur besökarnas säkerhet skulle kunna garanteras. Eftersom de inte kunde ge tillfredsställande svar, återstod endast att fatta beslut om att skjuta upp invigningen.

Det enda rimliga förhållningssättet från VKIAB:s sida har varit att förutsätta att ingångna avtal gäller och att Tage & Söner skulle färdigställa Gummifabriken i tid enligt avtal och löften vid protokollförda möten.

 

Hur kommer VKIAB att agera gentemot Tage & Söner med anledning av förseningen?

VKIAB ser mycket allvarligt på att generalentreprenören inte levt upp till ingångna avtal. I avtal finns en överenskommelse om att vite ska betalas med cirka 1,5 miljoner kronor för varje vecka som bygget försenas efter 30 juni 2017. Diskussionen om vite får dock vänta tills bygget är helt klart. Först då vet vi exakt hur lång försening det blir.

Det behöver även fastställas hur ansvaret för förseningen ska fördelas mellan beställare och generalentreprenör. Det har varit en del förändringar i projektet som skulle kunna leda till viss förlängning, men kommunikationen från deras sida har sedan i januari varit att de kommer att hinna klart och att invigningen inte är i fara. Fokus just nu ligger på att få färdigt bygget så fort som möjligt så att verksamheten kan komma igång.

 

Kontaktpersoner

Michael Andersson, ordförande VKIAB micand.varnamo@gmail.com 070-6203520

Tobias Hörnquist, vd VKIAB tobias.hornquist@gummifabriken.nu 0370-305980

 

BYGGINFO OM GUMMIFABRIKEN

Nu börjar det närma sig slutet av ombyggnationen av Gummifabriken i Värnamo.

Vi på Värnamo kommunala industrifastigheter AB (VKIAB) som äger Gummifabriken ser fram emot invigningen den 15-24 september. På senare tid har många hört av sig till oss och uttryckt en oro för att Gummifabriken inte blir färdig i tid till invigningen.

 

Med anledning av denna oro vill vi från VKIAB:s sida svara upp och klargöra vårt förhållningssätt:

 

Vi har såklart också haft funderingar kring tidplanen. Därför har vi ända sedan etapp 2 startade i februari 2015 haft täta diskussioner med generalentreprenören, Tage & Söner AB, om hur bygget framskrider. I takt med att invigningen närmar sig och vi har sett att det återstår mycket arbete, har diskussionerna intensifierats och kraven på uppdaterade tidplaner har skärpts från VKIAB:s sida.

För att säkerställa att ombyggnationen blir färdig till 15 september så har VKIAB och Tage & Söner den 1 juni 2017 ingått ett avtal om att huset ska vara klart för publik verksamhet den 28 augusti.

I god tid före invigningen.

 

Vidare så har styrelsen för VKIAB träffat byggledningen och vd:n för Tage & Söner AB Magnus Andersson så sent som 28 juni, där de meddelade att de kommer att vara färdiga i tid till invigningen.

Utifrån detta är det enda rimliga förhållningssättet från VKIAB:s sida att vi förutsätter att ingångna avtal gäller och att Tage & Söner färdigställer Gummifabriken i tid enligt avtal.

Vi ser fram emot en underbar invigning och en spännande höst.

Läs mer om aktiviteterna på vår hemsida.

 

 

Tobias Hörnquist, VD VKIAB

 

Arbeten januari 2017-04-03

 

Aktiviteten på arbetsplattsen har skruvats upp och det är kontinuerligt mer än 100 personer på arbetsplatsen.

 

För närvarande pågår arbete överallt i byggnaden. Man planerar nu att bli färdig med vissa lokaler.

Dessa kommer man att stänga av så att de inte blir utsatta för slitage under byggtid. Nu är i princip allt stomarbete färdigställt och snickare kan ta itu med inredningen på allvar.

Det är en hel del arbete med uppbyggnad av gradänger, upphöjda och sluttande plan i Auditoriet och i biograferna.

Fortfarande så återstår yttertaket i norr över bibliotekets ”Eldrum” och det nya taket över Gula huset/Vita villan. Den stora varuhissen är klar vilket innebär att man kan riva den utvändiga bygghissen i norr.

 

Det börjar dra ihop sig till besiktningar för Gummifabrikens etapp 2. Den 16/5 ska förbesiktningar genomföras för Svenska Bios lokaler och restaurangen så att sidoentreprenörer kan färdigställa lokalerna med utrustning och inredning. Den nya samordnade huvudtidplanen som är daterad 2017-03-03 är inte längre preliminär. Den anger att alla arbeten ska vara klara och besiktigade till 2017-09-08.

Inflyttning i en del av dessa lokaler måste ske tidigare. Tidplanen visar på att invigningen ska kunna genomföras som planerat under en veckas tid med start den 15 september. Slutbesiktningen kommer troligen att pågå från början av augusti. Hur Gummifabriken ska tas över diskuteras mellan beställare, entreprenör och kontrollansvarig som har kontakt med kommunens tjänstemän.

 

Frågor besvaras av:

Michael Andersson, Ordförande 070-6203520

Tobias Hörnquist, VD 0370-37 80 39

VKIAB

 

Arbeten januari 2017-01-17

 

En omarbetning av tidplanen pågår efter det att Tage & Söner tagit in ytterligare resurser för att finslipa tidplanen då det i slutskedet av entreprenaden kommer att finnas många fler aktiviteter med installation av utrustning som är specifik för den verksamhet som kommer att bedrivas i Gummifabriken.

 

De tre underentreprenaderna scenteknik, scenbelysning och AV/Ljud (ljud- och bildvisningssystem) är så kallade funktionsentreprenader som kräver en viss projektering. Denna projektering är i stort sett nu klar och leveranser och installation av utrustning för scenframträdande kommer att påbörjas. Det är i Auditoriet och Livesalen som dessa produkter hör hemma förutom AV/Ljudutrustning som även ska installeras i olika mötesrum samt i restaurangen.

 

I slutfasen av entreprenaden ska möbler levereras. Denna leverans genomförs av en underentreprenör till Tage & Söner som ansvarar för den upphandling som gjordes i januari 2015. För närvarande pågår en kontraktsgenomgång för att anpassa denna inredning till eventuella ändrade behov och för att ersätta produkter som inte tillverkas längre.

 

Svenska Bio planerar nu för de arbeten som enligt hyresavtalet ingår i deras åtagande. All teknik som behövs för att få ljud och bild att fungera ska de installera. De ska också förse väggarna i biosalongerna med absorbenter för ljudreglering samt installera bekväma fåtöljer.

 

I biografens lokaler pågår nu installation av kanaler och rör som hänger i stålkonstruktioner alldeles under taket.

 

Inom de närmaste veckorna kommer den välutrustade restaurangens storkök att få alla sina maskiner installerade. Utseendet på bänkskivor och fronter på diskar återstår att ta beslut om. Diskarna finns både mellan servering och butik samt i restaurangens vinbar.

 

Generalentreprenören har nu upphandlat alla dörrar som kommer att monteras efter hand.

 

I de tre fläktrummen pågår installationsarbeten för fullt.

 

I Bibliotekets båda plan pågår arbete med installationer. I den del av biblioteket som ska inrymma barnavdelningen på entréplanet byggs nu många prång och vrår till barnens förnöjelse.

 

Gula huset längs med Jönköpingsvägen har fått en ny putsad väggyta men den vita färgen får vänta på bättre väder.

 

Frågor besvaras av:

Michael Andersson, Ordförande 070-6203520

Tobias Hörnquist, VD 0370-37 80 39

VKIAB

 

2017-02-02

 

Invigning av Gummifabriken den 15 september

Vi på VKIAB är väldigt glada över det stora intresset kring Gummifabriken och dess färdigställande.

 

Vi vet också att det har varit mycket diskussioner om projektet blir klart i tid eller inte. Vi har under december och januari fört täta samtal med Tage & Söner om hur de följer tidplanen.

Tage & Söner har informerat oss att de avtalade datumen för det fullständiga färdigställandet blir svår att hålla för alla delar av projektet. Med en väl genomarbetad planering har man bedömt att inflyttning av bibliotek, restaurang och bio kommer att ske som tidigare planerat. Däremot kommer arbeten med auditoriet och någon ytterligare del att kräva arbetsinsatser även under och efter semestern för att färdigställa dessa delar i tid före invigningen.

  • Vi har en bra och tät dialog med generalentreprenören och kommer att fortsätta att noggrant följa processen.
    Det är glädjande att inte invigningen och inflyttningar äventyras. Planeringen för invigningen är i full gång och vi ser verkligen fram emot att visa allmänheten vår gemensamma fina Gummifabrik ,
    säger Michael Andersson, Ordförande VKIAB.

Invigningen av Gummifabriken kommer att hållas enligt plan den 15 september. Inom kort kommer vi att succesivt släppa aktiviteterna på invigningen så följ oss på vår hemsida och våra sociala medier.

 

Frågor besvaras av:

Michael Andersson, Ordförande 070-6203520

Tobias Hörnquist, VD 0370-37 80 39

VKIAB

 

2016-11-21

 

För att bli klar med Gummifabriken enligt tidplanen, som anger att entreprenaden ska vara färdigställd sommaren 2017, är det viktigt att ha en detaljerad samordnad huvudtidplan. Det finns nu aktuella detaljerade tidplaner över de olika byggnadsdelarna som visar att Gummifabriken ska bli klar i tid.

 

För att vinterns kyla inte ska påverka byggverksamheten har förutom ett antal provisoriska värmefläktar som är inkopplade till fjärrvärmenätet även tre värmeverk som drivs med diesel tagits i drift.

 

Nu har arbetet med att installera hissarna i byggnaden påbörjats. I etapp 1 färdigställdes tre hissar. Det vill säga dubbelhissarna som nu används och en transporthiss, vid sidan av det gamla trapphuset, som går ner till källaren.

 

I denna etapp byggs fyra hissar:

  • Gula huset får en hiss som betjänar alla fem planen i huset.
  • En stor transporthiss som bland annat betjänar Livesal och Auditoriets scen från varumottagningen mot spårområdet och varumottagningen i norr.
  • Hiss från Auditoriets foajé som leder till parkett och balkong.
  • Hiss mellan bibliotekets båda plan och som också betjänar centraltrapphusets våningsplan som leder till Campus.

 

Entrén som vänder sig mot torget i sydöst kommer att få sin stomme av limträ vecka 52. Entréns glasfasad med tak kommer att vara klara vecka 4, 2017. Dessförinnan färdigställs taket till auditoriets foajé vecka 51.

 

Taket på Centraltrapphuset kommer att färdigställas vecka 49.

 

I Bibliotekets båda plan återstår i huvudsak el- och vvs-installationer och ytskikt såsom målning och undertak. I januari månad kommer inredningen i biblioteket att påbörjas.

 

I Livesalen kommer väggarna att kläs med panel vilket beräknas vara klart vecka 1, 2017. Därefter kan elinstallationerna färdigställas och teknikmontage påbörjas.

 

I Auditoriet pågår montering av väggar. Installationer av el, ventilation, värme, sanitet och sprinkler ska här komma igång på allvar i december.

 

I biograferna pågår arbete med de nio meter höga väggarna där gipsskivor skruvas fast på långa stålreglar. Här har även gipsundertaken påbörjats som består av tre lager gipsskivor och utgör det ljudisolerande skiktet. Under detta innertak kommer ett annat undertak som är till för att få bra akustik i salongerna.

 

Det är många ledningar, rör och kanaler som går uppe under taken på biografsalongerna. Från biografdelen går de vidare ut till det tre våningar höga fläktrummet i norr. För att kunna hänga upp dessa installationer ska stålbalkar som går mellan de långa fackverksbalkarna nu monteras.

 

Gula huset längs med Jönköpingsvägen, som för tillfället är inklätt med byggnadsställningar, kommer att få sin nya vita fasad klar vecka 49. Arbetet med taket och det nya fläktrummet till Gula huset ska vara klart vecka 47. Det blir här sex stycken disponibla kontorsutrymmen utan mellanväggar på ca 170-200 m2. Alla kontor får ett eget pentry och en HWC. Installationer för detta kommer att påbörjas i december efter att väggar och tak målats och golven fått en ny avjämningsyta av betong.

 

I norra fläktrummet är nu alla aggregat inställda och väggar och tak är på plats. Nu har installatörerna för luftbehandlingsanläggningen ett par månaders arbete framför sig. För pågående verksamhet kommer den befintliga entréhallen på våning 1 och 2 att beröras av byggnadsarbete med nya väggar mellan etapp 1 och etapp 2. Dessa arbeten kommer att påbörjas i januari 2017 då verksamheten inom etapp 1:s lokaler har lägre aktivitet.

 

2016-10-03

 

Planerade arbeten oktober 2016 – november 2016 Det är nu många aktiviteter som pågår i de delar av Gummifabriken, som är under ombyggnad, och därmed bråda dagar för entreprenörer och beställare. Arbetena är komplexa och svåra att beskriva vilket medför ändringar på konstruktions- och arkitektritningar som måste anpassas till befintlig byggnad. Avvikelserna beror i huvudsak på dolda förutsättningar som upptäcks i och med att arbetena framskrider. Detta resulterar i tillkommande arbete för byggadministration, projektörer och entreprenörer.

 

Påpekanden av brister i arbetsmiljön har gjorts vid inspektioner från arbetsmiljöverket. Entreprenören har vidtagit åtgärder och upprättat rutiner för att eliminera de uppmärksammade arbetsmiljöriskerna.

 

Tidplanen som anger att entreprenaden ska vara färdigställd sommaren 2017 gäller.

 

Entrén som är den enda byggnadsdel som tar obebyggd mark i anspråk kommer att påbörjas med grundläggning för de grova limträpelarna. Entrén, med sina stora glasade väggytor, kommer att vända sig mot torget i sydöst.

 

I Bibliotekets båda plan pågår arbete med uppbyggnad av innerväggar och installationsarbeten. Biblioteket sträcker sig i sitt nedre plan, som ligger i nivå med Jönköpingsvägen, ut i Gula huset där barnavdelningarna kommer att vara belägna.

 

I det stora Centraltrapphuset kommer stålsmide som taket ska ligga på att monters. Därefter kommer taket att läggas. Det består av bärande plåtar som har en profilhöjd på ca 13 cm. Ovanpå plåten läggs värmeisolering och tätskikt av papp och under plåttaket ett lager med isolering som brandskydd.

 

I Livesalen pågår arbete med montering av ett undertak som ska ge bra akustik i rummet. Under detta tak kommer en grid (ett rutmönster) av stål att monteras som dels ska användas för permanenta installationer och dels kunna användas för upphängning av scenteknisk utrustning. Samtidigt pågår installation av grova kanaler för Livesalens luftförsörjning liksom installation av sprinkler för brandskydd.

 

I Auditoriet är stommarna till balkongerna klara och uppbyggnad av väggar mellan foajé och salong kommer nu att påbörjas. Omfattande elinstallationer kan nu påbörjas i Auditoriet.

 

Efter att taket nu lagts på Biograferna pågår arbete för fullt med att bygga upp de dubbla väggarna kring de tre olika salongerna. Här kommer också ett intensivt arbete med installationer för värme, vatten, ventilation, sprinkler och el att pågå under den närmaste tiden. Senare kommer Svenska Bio att slutföra arbetet med att utrusta biografen. Sida 3 av 3 Gula huset längs med Jönköpingsvägen, som för tillfället är inklätt med byggnadsställningar, kommer nu att få sin nya vita fasad. Taket kommer här att få en ny uppbyggnad för att möjliggöra avvattning från intilliggande högre byggnadsdelar. Här kommer också en stålstomme att resas på taket för att inrymma dels fläktrum till Gula huset och dels toaletter till Auditoriets övre foajé.

 

Norra fläktrummet kommer att, efter att alla luftbehandlingsaggregat lyfts in, få tak och väggar på sitt stålskelett.

 

För pågående verksamhet kommer den befintliga entréhallen på våning 1 och 2 att beröras av byggnadsarbete med nya tillfälliga väggar mot etapp 1. Väggarna ska vara täta och utgör brandcellsgräns mot byggområdet.

2016-08-15

 

Generalentreprenören Tage & Söner Byggnads AB arbetar med att hålla regnvatten borta från byggnaden.

 

Semesterperioden har använts väl för att hålla uppgjorda tidplaner.

Tak över Auditoriet och biografer är på plats men arbete med taksargar och färdigställande av system för avrinning av regnvatten återstår att göra nu.

 

Norra fläktrummet har nu fått sitt stålskelett. Där kommer prefabricerade betongelement att placeras som bjälklag i tre plan. Väggelement av betong kommer att monteras närmast Auditoriet för att klara ljudstörningar från de stora luftbehandlingsaggregaten.

Gula huset längs med Jönköpingsvägen som för tillfället är inklätt med byggnadsställningar kommer nu att få sin nya vita fasad. Taket kommer här att få en ny uppbyggnad för att möjliggöra avvattning från intilliggande högre byggnadsdelar. Här kommer också en stålstomme att resas på taket för att inrymma dels fläktrum till Gula huset och dels toaletter till auditoriets övre foajé.

 

Inne i Auditoriet är den nedre balkongen gjuten och den övre teknikbalkongen ska nu gjutas. Här pågår även installationsarbeten från ställningar i olika nivåer.

 

I det stora centraltrapphuset håller man på och bygger stommen för översta våningen som kommer att leda till biograferna. Taket på trapphuset kommer att monteras om ett par veckor.

I Livesalen har alla betongarbeten färdigställts och arbetet med de inre väggarna och taket av gipsskivor har påbörjats. Det blir som ett rum i rummet för att klara ljudisoleringen.

 

På entréplanet mot norr är innerväggar uppsatta och målningsarbeten pågår samtidigt som el- och vvs-installationer håller på för fullt. Här blir det personalutrymmen för verksamhetspersonal och varuintag med miljörum.

 

På planet ovanför där varuintag mot väster till auditoriet är beläget och kulturförvaltningens lokaler belägna pågår uppbyggnad av mellanväggar parallellt med el- och vvs-installationer. De grövre ledningarna för sprinklersystemet är redan monterade.

På bibliotekets övre plan pågår arbete med förstärkning av golvbjälklaget varför målning och installationer först kan påbörjas om någon månad.

 

Nya fönsteröppningar har nu sågats ut i de befintliga tegelväggarna.

I restaurang ska kakel sättas på en stor del av väggarna.

Projekteringen av restaurangens inredning pågår och illustrationer av detta är på gång.

 

För pågående verksamhet kommer den befintliga entréhallen på våning 1 och 2 att beröras av byggnadsarbete med nya tillfälliga väggar mot etapp 1. Väggarna ska vara täta och utgör brandcellsgräns mot byggområdet. 

2016-05-19

 

För närvarande arbetar runt 70 personer på arbetsplatsen. Ambitionen är nu att Gummifabriken ska bli tät med nya tak och väggar innan byggsemestern börjar. Eventuellt kommer byggnadsarbeten att pågå även under semesterperioden. Taken över biograf och fläktrum i norr och över gula huset kommer att utgöras av bärande profilerad plåt som isoleras och kläds med ett tätskikt av takpapp.

 

Gula huset mot Jönköpingsvägen är inklätt av byggnadsställningar. Fasaden håller på att få en tilläggsisolering av mineralull och där ovanpå en ny puts med vit kulör som överensstämmer med den ursprungliga väggfärgen.

 

Gummifabriken är också omgiven av lyftkranar som över tiden varierar till antal och storlek. På torget i sydöst används kranen till att lyfta in prefabricerade balkar och pelare samt trapplöp av betong. Kranen i väster på parkeringsplatsen används för närvarande till att lyfta in den stålstomme som bygger upp biograferna.

 

Efter det att arbetet med uttransport av rivet bjälklag i Livesalen är klart är i stort sätt allt rivningsarbete slutfört.

 

Uppbyggnad av stomkompletteringar med innerväggar pågår nu i entréplan och våning 1. Parallellt med detta pågår arbeten med el-, vvs- och sprinklerinstallationer. Väggarna kring Auditoriet är idag till stora delar inte färdigställda då öppningarna kommer att täckas av intilliggande byggnadskroppar.

I söder kommer foajén till Auditoriet att byggas upp med en stomme i limträ med grova dimensioner.

I väster kommer Auditoriet att gränsa mot biograferna.

 

I norr ska det bli en byggnad med ventilationsaggregat samt ett stort fönster från foajén i Auditoriets bakre del.

I öster kommer en tillbyggnad på taket med rum för ventilationsaggregat för Gula huset att byggas.

I auditoriet pågår arbete med betonggjutning av bjälklag till balkonger samt montering av installationer som har sin plats uppe under taket.

 

2016-03-21

Auditoriets stålskelett har fått ett tak av betongelement. Ett tätskikt av papp kommer att läggas på taket inom de närmaste veckorna. De prefabricerade väggelementen håller på att lyftas på plats. Dessa väggelement är en viktig del i att få Auditoriet ljudisolerat från omvärlden.

 

På norra sidan kommer nu en stomme av stål att resas till samma höjd som Auditoriet. I denna byggnadsdel kommer luftbehandlingsaggregat, som ska förse Auditoriet och biografer med erforderliga mängder luft till rätt temperatur, att installeras i tre plan.

 

Golven på entréplanet och våningen en trappa upp i husets nordvästra delar håller på att färdigställas och därmed kan innerväggarna reglas upp där efter påsk. I och med detta kan installationsarbeten för el, data, värme, vatten, avlopp, kyla, sprinkler, styr- och reglerutrustning samt luftbehandling börja byggas i dessa områden.

 

Det nya taket i Livesalen är gjutet och efter att undersidan beklätts med 3 lager gips för att skapa ett ljudisolerat rum i rummet. Detta för att se till så att inte ljud slipper ut från Livesalen när det spelas hårdrock eller att utifrån kommande ljud slipper in när det framförs ett tyst skådespel. När installationer i form av ventilationskanaler, sprinklerrör och elkanalisation är monterade i taket kommer det kvarlämnade bjälklaget mellan entréplan och våning ett i livesalen att rivas.

 

Taket är nu rivet där Svenska Bio ska bedriva sin verksamhet i 3 biosalonger. Smide för det nya golvet i salongerna kommer nu att lyftas in. Balkarna läggs på gummiplattor för att förhindra ljud att sprida sig. Ovanpå balkarna placeras betongelement som blir till ett nytt golv i salongerna. Vid intransport av stål och betongelement kommer parkeringsplatsen vid fasaden mot väster att behövas för lyftkran.

 

Tiden för att riva taket på den del av Gummifabriken som ska utgöra det nya centraltrapphuset är nu kommen. Det innebär att så fort taket är borta rivs befintlig stomme av bjälklag och pelare så att bara ytterväggarna står kvar. Därefter kommer prefabricerade pelare och balkar att lyftas in och nya bjälklag att platsgjutas. Vartefter de nya våningsplanen blir klara kommer de prefabricerade svängda trapplöpen att lyftas in.

 

Delar av taket på Gula huset kommer att rivas efter påsk för att ge plats åt ett nytt fläktrum som ska betjäna de kontor som ska byggas i denna del. I Gula huset pågår arbetet med uppbyggnad av trapphus och schakt för hiss i mitten av denna byggnad. Det är den nya entrén till kontor för uthyrning som här byggs.

 

Där taken är rivna görs kontinuerligt ronder för att observera vilka extra åtgärder som behövs för att skydda installationer som betjänar etapp 1.

 

I restaurangdelen fortgår uppbyggnad av väggar. El- och rörinstallationer i väggar och golv är färdigställda. Installationer i tak pågår där även ventilation och sprinkler finns med. Innan storköksutrustningen ska lyftas in ska i stort sätt alla övriga byggnadsarbeten vara klara inom detta område.

 

För närvarande är arbetsstyrkan på arbetsplatsen ca 60 man.

 

Projektering av de upphandlade funktionsentreprenaderna för scenteknik, scenbelysning och AV-ljud pågår för att få fram bygghandlingar. Gummifabriken har fått hjälp med detta av Smålands Musik och Teater (Smot) från Jönköping som kommer att använda Auditoriet och Livesalen för sina produktioner.

 

Svenska Bio håller på med en projektering över hur deras inredning och utrustning ska utformas i biografanläggningen.

 

Palmgrengruppen har tillsammans med Gummifabriken anlitat en inredningsarkitekt för att ta fram en inredning i butik och restaurangdelar.

2016-01-29

Efter att ha brottats med snö på bjälklaget som auditoriet ska byggas på har snön försvunnit lika hastigt som den kom. Arbete med auditoriets stålskelett som syns på långt håll pågår för fullt. Snart kommer stålstommen att få ett tak av betongelement.

 

I husets nordvästra delar på entréplanet pågår arbete med att färdigställa golven, vilket inte är alldeles enkelt då här finns gamla betongkonstruktioner som delvis måste tas bort för att få plats med avloppsrör och andra installationer. I denna del av Gummifabriken kommer bland annat lokaler att finnas för att betjäna biblioteksbussen.

 

De 20 meter långa balkarna som ska bära taket ovanför livesalen är på plats. Formning, armering och gjutning av bjälklaget ovanför livesalen kommer att pågå till mitten av mars månad. Ovanför livesalen på plan 2 kommer det nya Teknikcentret att byggas. Den lokal som idag används för Teknikcentrum i etapp 1 kommer att bli lektionssal till Campus.

 

Pelarna på våning 2 inom området för den norra toalettgruppen kommer att förstärkas i slutet av januari. Dessa toaletter kommer då inte att vara tillgängliga under 3-4 veckor.

 

På plan 3 ovanför Teknikcentret kommer de nya biografsalongerna att byggas. Här kommer ett nytt stålskelett att resa sig till nästan samma höjd som auditoriet. Detta innebär att befintligt tak på norra delen av Gummifabriken mot spårområdet kommer att rivas om någon vecka. Vid detta rivningsarbete kommer Gummifabrikens parkeringsplats delvis att blockeras.

 

I Gula huset pågår arbetet med gjutning av väggar till de 3 nya trapphusen. I det norra trapphuset har man även lyft ner de prefabricerade trapplöpen via ett hål i taket.

 

Inom de närmaste veckorna är golvet med alla dess installationer i restaurangen färdigställt och man kan starta med att bygga innerväggar. Det nya fläktaggregatet till restaurangen har lyfts in i fläktrummet som iordningställdes i etapp 1 och är nu i färd med att färdigställas.

 

För närvarande är arbetsstyrkan på arbetsplatsen ca 50 man.

 

Projektering av de upphandlade funktionsentreprenaderna för scenteknik, scenbelysning och AV-ljud pågår för att få fram bygghandlingar. Gummifabriken har fått hjälp med detta av Smålands Musik och Teater (Smot) från Jönköping som kommer att använda Auditoriet och Livesalen för sina produktioner.

2015-12-10

En blåsig och regnig höst till trots fortskrider arbetet med att resa stålstommen över auditoriet. Stålstommen beräknas vara klar i början av februari.

 

Grundläggningen för den stora transporthissen mitt i huset är nu färdigställd och arbetet med gjutning av hisschaktet pågår.

 

För livesalen har man tillfälligt stadgat de pelare som är inom området där livesalen ska byggas. Bjälklaget mellan våning 2 och 3 har rivits och där ska ett nytt bjälklag gjutas på nya balkar innan pelarna därunder kan rivas. I mitten av december kommer man att placera 4 stycken balkar i detta bjälklag som ska bära upp ovanför liggande pelare. Vid intransport av dessa balkar kommer 2 stycken mobilkranar att placeras på Gummifabrikens parkeringsplats.

 

Pelarna på våning 2 inom området för den norra toalettgruppen kommer att förstärkas i slutet av januari. Dessa toaletter kommer då inte att vara tillgängliga under 3-4 veckor.

 

Innan julhelgen ska det stora luftbehandlingsaggregatet till restaurangen transporteras in i det fläktrum som iordningsställdes i etapp 1. Intransporten kommer att ske från torget i sydost. Rummet ligger under Campus i sydvästra hörnet av Gummifabriken. Före intransporten av aggregatet kommer en vägg inne i huset att rivas.

 

För närvarande är arbetsstyrkan på arbetsplatsen ca 40 man.

 

Projektering av de upphandlade funktionsentreprenaderna för scenteknik, scenbelysning och AV-ljud har startat. Den slutliga utformningen kommer nu att bestämmas tillsammans med hyresgäst/brukare.

2015-11-12

En samordnad tidplan där alla underentreprenörers arbetsinsatser anges har utarbetats av generalentreprenören. Tidplanen sträcker sig till juni 2017 då entreprenaden ska vara färdigställd och slutbesiktning ske. Detaljeringsgraden för de närmaste 2 månaderna förfinas efter hand.

 

För närvarande är arbetsstyrkan på arbetsplatsen ca 35 man.

 

För att garantera bra utrymningsvägar från verksamhetens lokaler har alternativet att använda befintliga entréer mot väster där järnvägsspåren går undersökts. Efter samråd med brandsakkunnig och räddningstjänsten har under byggtiden tillstånd erhållits med utrymningsvägar mot väster då risken är liten att det ska ske en olycka på spårområdet samtidigt som Gummifabriken ska utrymmas. Vi slipper på detta sätt utvändiga provisoriska trappor på fasad mot öster. Det som måste görs är att ändra dörrslagningen på dörrarna mot Campus från stora trapphuset där hörsalarna finns på plan 1 och 2. Skyltningen kommer också att ändras så att det gamla trapphuset inte kan användas som utrymningsväg genom arbetsområdet. Återsamlingsplats vid Allianskyrkan är oförändrad.

 

Den tillfälliga avstängningen av toaletterna i norr på våning 1 (nuvarande entréplan) som gjorts med anledning av att pelarna där förstäkts har utsträckts i tiden på grund av läckande vatten från sprinklersystemet. Uppkomna fuktskador på toaletterna är ett försäkringsärende som täcks av entreprenören. Toaletterna kommer att kunna tas i drift av verksamheten från och med vecka 47.

Pelarna på våning 2 inom området för de norra toaletterna kommer också att förstärkas varvid de blir blockerade under några veckor.

 

Som alla sett har nu taket på befintlig byggnad där auditoriet ska byggas upp rivits. Även väggar och stomme på det översta planet har rivits. Detta bjälklag som nu är framme kommer att bli bibliotekets tak och auditoriets golv. För att här skapa en konstruktion som förhindrar att ljud letar sig ner i biblioteket kommer ett extra bjälklag på gummikuddar att byggas upp.

 

Arbete med den tunga betongkonstruktionen för livesalen är inne i ett skede där man håller på att gjuta väggar upp genom bjälklag på våning 1 som delvis har sågats bort. På väggarnas kortsidor kommer 2 stora spännbalkar av betong att vila för att för att bära upp ovanförliggande golv på våning 3 där det nya Teknikcentret kommer att byggas.

 

I våningen under Campus pågår arbete med nedgrävning av ledningar till restaurangen. En del betongfundament har där påträffats varvid både sågning och bilning av dessa behöver göras. De schaktmassor som grävts bort har analyserats varvid det har konstaterats att de inte innehåller några farliga föroreningar. Schaktmassorna som i huvudsak består av sand kan därför återanvändas vid fyllning över ledningarna.

 

Färdiga byggritningar på restaurangen kommer att vara klara i mitten på november. Utformning av inredning och serveringsdiskar kommer i ett senare skede.

 

Entreprenören arbetar med att ta fram tillverkningsritningar på de omfattande stålkonstruktionerna och de prefabricerade betongbjälklagen som utgör stomme till Auditoriet.

2015-09-30

I Gula huset pågår arbetet med de tre trapphusen som utförs med väggar av betong och som ska fungera som utrymningsvägar när etapp 2 färdigställts. Trapphusen i norr och söder är reservutgångar från Auditoriet. Trapphuset i mitten är entrén från Jönköpingsvägen till de kontorslokaler som kommer att hyras ut. Här installeras också en ny hiss. Där det nya Auditoriet ska byggas upp kommer befintligt tak och befintliga ytterväggar på våningen under taket att rivas inom någon vecka. För att regnvatten inte ska tränga in i huskonstruktionen har entreprenören täckt in golvet i våningen under med våtrumsmattor. Vattnet förs härifrån med ett tillfälligt avloppssystem från nya hål som borrats genom bjälklaget.

 

Inför rivning av det gamla trapphuset i söder på Gula huset har den gamla brandlarmstablån som räddningstjänsten uppsöker vid brandlarm flyttats till den nya sprinklercentralen som ligger i källaren i den norra delen av byggnaden. När huset blir klart kommer brandlarmstablån att vara placerad i centralhallens reception utanför biblioteket.

 

Entreprenören önskar slopa den utrymningsväg för verksamheten och som går via norra trapphuset och genom arbetsområdet. Istället vill de tillskapa nya utrymningsvägar i befintliga fönsteröppningar mot öster genom att demontera fönster inom etapp 1 och ersätta dem med dörrar för utrymning. Från dessa nya utrymningsvägar i fasad leds man via trappor och ramper ut till en från arbetsplatsen avskild del av torget i öster och sedan vidare till Magasinsgatan. Återsamlingsplats kommer att vara oförändrad vid Allianskyrkan. Dessa ändringar vill man göra om någon månad med en varaktighet fram till dess att etapp 2 är färdigställd.

 

Projektering av restaurangen i entréplanet pågår med placering av ledningar i mark så att inga kollisioner med andra ledningar eller fundament till grunden uppkommer. Arbeten med installationer i mark och betongarbeten kommer därför att påbörjas under Campus lokaler nu. Entreprenören håller nu på med att ta fram tillverkningsritningar på de omfattande stålkonstruktionerna som utgör stomme till Auditoriet.

2015-09-11

Nu har installationsentreprenörerna påbörjat sitt arbete i källarplanet. Generalentreprenören har engagerat en installationssamordnare som nu planerar de arbeten som utförs av rör- luftbehandlings- el- och sprinklerentreprenaderna.

 

Arbeten med grundläggning av livesal och den stora varuhissen pågår med tillfälliga stålkonstruktioner som bär ovanförliggande våningar under tiden som nya fundament i armerad betong gjuts.

 

Förstärkning av pelare är klara i källaren och i entréplanet från Jönköpingsvägen. Det är nu dags att förstärka pelarna i entréplan från västra sidan varvid delar av entrén i etapp 1 tillfälligt måste avskärmas. Inom detta område finns det trapphus som idag används som utrymningsväg. En provisorisk utrymningsväg måste därför anordnas mot öster för detta våningsplan. Utrymningsvägen går genom det som kommer att bli det nya centraltapphuset och ut i det fria nedför en provisorisk trappa på utsidan av fasaden. Denna utrymningsväg beräknas vara i drift från vecka 38 till och med vecka 42.

 

Den södra ytterväggen i centraltrapphuset är nu helt avskuren och hålls uppe med hjälp av korta stålpelare som ska gjutas in i en ny balk av betong vilken ska bära den gamla fasadväggen av tegel. Väggen i entréplanet under balken kan därefter rivas till stora delar.

 

Befintlig bärande stomme i centraltrapphuset är av dålig kvalitet och ska därför rivas och ersättas med en ny betongstomme. Rivningsmassorna här kommer att undersökas för att försäkra oss om att de är ofarliga så att de kan användas som fyllnadsmassor.

 

Arbetet med att gjuta betongväggar till det nya trapphuset i nordväst är nu på översta våningsplanet. Prefabricerade trapplöpen kommer här sedan att lyftas ned genom en öppning i taket.

I Gula huset har arbetet med de tre nya trapphusen påbörjats i källaren.

 

Vid arbete i Gummifabrikens ställverk kommer strömmen att brytas under 2 dygn, fredag 18/9 kl 18.00 till söndag 20/9 kl.18.00.

 

Projektering för att anpassa restaurangen i entréplanet till den restauratör som VKI AB planerar att skriva hyresavtal med har startat.

 

Arbeten med installationer i mark och betongarbeten kommer därför att påbörjas under Campus lokaler nu.

 

Någon ny tidplan har inte erhållits från generalentreprenören.

2015-08-18

Byggplatsens område är nu klart avgränsat och alla vägar mellan arbetsplats och lokaler i etapp 1 är tillslutna. Det är endast utrymningsvägar för hyresgäster som går ut på torget i söder som passerar genom arbetsplatsområdet. En ny grind för nödutrymning har satts upp i hörnet av Jönköpingsvägen och Magasinsgatan.

 

Grundläggning av livesalen har nu efter det långdragna arbetet med pålning kommit in i ett nytt skede med formsättning, armering och gjutning av grundsulor på pålarna. Arbetet med att gjuta betongväggar till det nya trapphuset i nordväst pågår. Arbete med utgrävning och grundläggning för den stora varuhissen kommer att ske efter att tidigare omtalade tillfälliga stålkonstruktioner för avväxling har installerats.

 

Arbete pågår även med formsättning och gjutning av hisschaktet mellan de två våningsplanen i biblioteket.

Arbete med förstärkning av befintliga pelare fortgår alltjämt.

 

I Gula huset pågår rivning av installationer och det tillbyggda trapphuset med hiss kommer nu att rivas.

 

I det blivande centraltrapphuset ska en balk gjutas ovanför entréplanet så att väggpartier därunder kan rivas för att öppna upp entréhallen från Jönköpingsvägen mot det nya centraltrapphuset. I trapphuset ska även förstärkningar av smide göras för att stabilisera ytterväggarna när den bärande stommen byts ut.

Vid arbete i Gummifabrikens ställverk behöver strömmen brytas i två dagar under september vilket planeras att ske lördag 19/9 och söndag 20/9.

 

En förstudie om anpassning av restaurangen till restauratör pågår. Efter beslut om utformning beräknas en projektering kunna påbörjas i slutet av augusti.


Se även tidplan över planerade arbeten augusti-septemberPDF

2015-06-17

Generalentreprenören arbetar med att ta fram en huvudtidplan där alla underentreprenörers insatser beskrivs. Från den tidplanen ska närmare preciseras vilket arbete som ska ske de närmaste månaderna.


Entreprenörerna arbetar med att ta fram tillverkningsritningar på den stålstomme som ska inrymma Auditoriet. Stålstommen kommer att passas in på den befintliga betongstommen som nu håller på att förstärkas. Stålskelettet kommer att bli 15 meter högt och omfattar scen, åhörarplatser och foajéer med en byggnadsyta på 1000 m2.


Byggplatsområdet kommer att förses med passagegrindar både för gående och fordon. Det kommer att behövas behörigt passerkort för att både komma in till och ut från byggarbetsplatsen.

För att göra arbetsplatsen säker kontrolleras arbetsmiljön av arbetsledning och skyddsombud regelbundet vid skyddsronder. Beställaren lägger stor vikt vid att detta sköts på ett bra sätt för att undvika olyckshändelser på arbetsplatsen.


På det nya etableringsområdets upplagsplats finns ett par stora fackverksbalkar som ska användas vid en tillfällig avväxling. De ska bära upp 2 pelare i entréplanet under tiden som man gör grunden för den nya stora varuhissen.


En strömbrytare kommer att bytas i Gummifabrikens ställverk vilket innebär att strömmen tillfälligt kommer att stängas av för hela huset tisdagen 2015-07-07. Tidpunkten har stämts av med hyresgästerna.


Förstärkning av pelare genom pågjutning med ny armering fortgår planenligt.

Pålning återstår för den byggnadsdel i norr som ska inrymma ventilationsaggregat i flera plan.


Restaurangens serveringsdiskar för buffétorg och café/vinbar kan komma att ändras så att de passar den krögare som kommer att driva restaurangen i Gummifabriken.


Nästa genomgång av planerade arbeten kommer efter byggsemestern vecka 33.

2015-06-03

Nu pågår arbete i huset med en arbetsstyrka på 20-25 personer varje dag. Förutom Tage & Söners byggnadsarbetare finns här även underentreprenörer som arbetar med rivning, pålning, mark, rör och el.


Under juli månad, veckorna 28-31, är det semester och då tar bygget en paus.


Generalentreprenörens arbete med att göra en samordnad tidplan där de närmaste månadernas arbete beskrivs pågår alltjämt. Den nya etableringen för byggentreprenaderna på Mejeritomten blir klar denna vecka. Därefter kan rivningsarbeten starta i Gula huset.


I centraltrapphuset pågår arbete med att göra nya bärande balkar för att kunna riva den invändiga befintliga stommen som är av dålig betong.


Pålningsarbeten pågår alltjämt men blir nu klara så att en grundläggning med sulor och golv kan påbörjas för Livesalen.


Arbete med förstärkning av befintliga pelare för Auditoriet och Biografsalonger pågår i hela huset. För att kunna förstärka pelarna ska befintliga värmerör flyttas vilket innebär att värmen kommer att vara avstängd i hela Gummifabriken under ett par dagar. Då Gummifabriken har en tung stomme av betong och tegel har den hög värmekapacitet och kan hålla kvar värmen i huset. Det bör därför inte få några konsekvenser för verksamheten denna årstid.


Arbete med formning, armering och gjutning av väggar till det nya interna trapphuset i nordväst pågår.

Förstärkning av tre fundament till pelare under Campus lokaler har utförts. De har frilagts från omgivande mark och därefter genomborrats med ny armering. Nya fundament som omsluter befintliga fundament gjuts. Gjutning kommer att ske under vecka 23. Uppsatta stämp i ovanförliggande lokaler kan demonteras efter att betongen härdat.


I Gummifabrikens fasad mot norr kommer öppningar för fönster och dörrar att sågas ut i tegelväggen. Här är placeringen av fönster anpassad till den invändiga planlösningen. Fasaden kommer således att få ett osymmetriskt utseende.


Se även tidplan över planerade arbeten juni–juli 2015PDF

2015-05-21

Generalentreprenören håller på med att planera kommande arbeten. En samordnad tidplan där de närmaste månadernas arbete beskrivs ska presenteras för beställaren.


Utvändiga markarbeten har färdigställts för denna gång och fortsätter våren 2016.


I början av juni kommer entreprenörens etablering med kontor och manskapsutrymmen att flytta från Gula huset till Mejeritomten. Här kommer generalentreprenören att ordna med personalbodar och hygienutrymmen för underentreprenörernas personal.


När etableringen är flyttad kommer rivningsarbeten att starta i Gula huset. Det tillbyggda trapphuset i syd kommer att rivas. Rivningsarbeten kommer även att göras i mitten av huset där den nya entrén med trapphus och hiss ska byggas.


I centraltrapphuset pågår arbete med att göra nya bärande balkar för att kunna riva den invändiga befintliga stommen som är av dålig betong.


I källaren pågår rivningsarbeten av golv och väggar för att möjliggöra resterande pålning. Överdelen av pålarna gjuts in i armerade balkar som utgör grund för att ställa pelare och bärande väggar på.


Arbete med förstärkning av befintliga pelare pågår i hela huset. Arbete med formning, armering och gjutning av väggar till det nya interna trapphuset i nordväst pågår. Förstärkning av fundament till pelare under Campus lokaler kommer att utföras under kommande veckor.


Entreprenören vill gärna komma igång med restaurangens lokaler under Campus. Där ska brunnar, spillvattenavlopp och ventilationskanaler grävas ner innan golvet kan gjutas. Beställaren ska där kontrollera så att ritningarna stämmer överens med den verksamhet som krögaren kommer att bedriva.


För att inte få damm och luft från byggarbetsplatsen att sprida sig till lokaler där verksamhet pågår kommer två fläktar att tillfälligt monteras i öppningar på yttervägg, en i norr och en mot torget. Dessa fläktar kommer att skapa ett undertryck i lokalerna där arbete pågår i förhållande till verksamhetens lokaler så att luft genom eventuella läckor rör sig från verksamhetslokaler till arbetsområdet.

2015-05-06

Fettavskiljaren där restaurangens avloppsvatten ska passera kommer att tillsammans med tillhörande spillvattenledningar att grävas ned i torgytan. Torget kommer därefter att få en jämn tillfällig grusad yta för att användas som en etableringsyta för fortsatta byggarbeten.


Utrymningsvägarna över torget kommer att få ny skyltning och grinden genom byggstängslet ny placering.


Mejeritomten kommer att till stora delar få ett första lager asfalt som kan användas som utgångspunkt för kommande arbeten. En tillfällig ställningsbyggnad kommer att uppföras utanför fasaden för att ge möjlighet att komma in med byggnadsmaterial till de olika våningsplanen.


På taket pågår rivning av installationer och hissöverbyggnad. Rivning av betongkonstruktioner görs genom klippning. Detta förorsakar inte så mycket störande ljud som bilning av betong gör.


Befintliga pelare som ska förstärkas görs grövre genom att de omges med armering och en gjutform av trä. Betongen fylls på genom hål som borras från ovanliggande betongbjälklag.


I källaren där pelare ska göras tjockare finns befintliga ledningar för vatten och värme som måste flyttas. Detta kan komma att innebära tillfälliga avbrott som kommer att meddelas av generalentreprenören.


Arbete med pålning pågår och det återstår ett par veckors arbete.


Under Campus lokaler i utrymmet för ny restaurang kommer tre pelares befintliga betongfundament att förstärkas. För att inte riskera några sättningar i huset kommer stämp (provisoriska pelare) att avlasta dessa pelare under arbetets gång. Stämpning kommer även att göras i ovanförliggande våningsplan vilket innebär att hyresgästerna kommer att få leva med ett antal provisoriska pelare under 1-2 månader beroende på hur mycket av befintliga fundament som kan sparas.


Se även bilagd tidplan över planerade arbeten maj-juni 2015PDF

2015-04-22


Pågående markarbeten vid torget är snart avslutade. Det djupaste schaktet för anslutning av ledningar till kommunens VA-nät står för tillfället öppet vid sidan av den östra utrymningsvägen mot återsamlingsplatsen vid Allianskyrkan. Särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa utrymningsvägen från det gamla trapphuset genom korridor inom etapp 2 till utrymningsmärkt grind i byggstängslet. 


I veckan kommer fettavskiljaren där restaurangens avloppsvatten ska passera att grävas ned i torgytan.


På mejeritomten kommer gamla brunnar att rivas och nya brunnar att sättas och nya VA-ledningar att läggas. Återfyllning längs isolerad yttervägg och uppfyllnad av markytorna till färdig nivå planeras ske om 3 veckor.


Arbetet med att runt hela Gummifabriken gräva ned en jordledare strax under markytan har påbörjats. Till denna ledning kommer det nya åskledarsystemet från taket att anslutas.


Genom nyupptagna hål i bjälklag görs en precisionsmätning för att säkerställa att auditoriets stålstomme hamnar rakt ovanför grundläggningen.


Arbete med pålning pågår och det återstår ett par-tre veckors arbete.


Sanering av källardel 2 som gjorts i tidigare etapper bedöms vara tillräcklig efter inspektion av dolda utrymmen. Rivning av bjälklaget ovanför källardel 2 kan påbörjas så snart som marken blivit återfylld längs den norra fasaden.


Under Campus lokaler i utrymmet för ny restaurang kommer tre pelares befintliga betongfundament att förstärkas. För att inte riskera några sättningar i huset kommer stämp (provisoriska pelare) att avlasta dessa pelare under arbetets gång. Stämpning kommer även att göras i ovanförliggande våningsplan vilket innebär att hyresgästerna kommer att få leva med ett antal provsoriska pelare under 1-2 månader beroende på hur mycket av befintliga fundament som kan sparas.


Arbetet med det stora trapphuset ska nu påbörjas. I entréplanet ska befintliga ytterväggar av tegel tas bort och ersättas med pelare. För att genomföra detta kommer tillfälligtvis befintliga öppningar att muras igen för att få ett upplag till den nya balk som ska gjutas och som ska bära ovanförliggande tegelvägg.


Se även bifogad tidplan över planerade arbeten april-juni 2015PDF

2015-04-09


Arbetet med planering av byggnadsarbeten pågår för fullt. Arbetsområdet förbereds med provisorisk el och provisoriskt vatten. Borrningar i betongstommen pågår av denna anledning. Man borrar även signalhåll i bjälklag för att kontrollera att nya pelarförstärkningar hamnar på rätt plats.


Rivningsarbeten i källaren kan nu starta då entreprenörens kontrollprogram för rivning och sanering lämnats till beställaren. Rivning av betonggolv runt pelare som ska förstärkas utförs med betongsåg. För att få ut rivningsmassor från källaren öppnas ett befintligt schakt mot torget där massorna kan köras upp och ut.


Kontor och manskapsutrymmen har tillfälligt etablerats i Gula huset i väntan på att markarbetena längs den norra fasaden färdigställs på gamla Mejeritomten.


Invändiga pålningsarbetet som görs från entréplan Jönköpingsvägen är förberett och kommer nu igång på allvar. Det är 1,5 meter långa stålrör som borras ner i marken och skarvas efter hand genom att nya rör svetsas på. Arbete pågår med att staga väggar och bjälklag med provisoriskt smide. Detta behövs för att kompensera marktrycket på källarväggar där bjälklag rivs för att bland annat bereda plats åt den nya livesalen som får nya bärande väggar.


I den gamla Gummifabriken finns ett gediget hisschakt av betong från källare till högsta våningen som ska rivas. För att kunna genomföra detta kommer bjälklagen runt schaktet stöttas provisoriskt med stämp och smide. Vid pågående schakt för nya ledningar och markytor i det sydöstra torget har organiskt material påträffats i schaktbotten. Detta byts ut mot material som inte är sättningsbenäget. Dessutom har en cistern som är fylld med sand påträffats. Den kommer de närmaste dagarna att tömmas och borttransporteras.


Se tidsplan över planerade arbeten mars-april 2015PDF


2015-03-24


Arbetet med en så pass komplicerad byggentreprenad som Gummifabriken med många upphandlade entreprenader kräver tid för planering och samordning. Under de första månaderna är det därför inte så mycket aktiviteter på byggarbetsplatsen.


Vår generalentreprenör kommer ändå igång med grundläggningsarbeten som i huvudsak sker inomhus i källaren samt med schaktarbeten utomhus för va-ledningar och utvändig isolering av källarväggar.


Huset kommer att få en ökad översta våningshöjd där auditorium och biografer kommer att byggas. Det ger en ökad belastning på grundkonstruktionen. De flesta befintliga pelarfundamenten måste därför förstärkas med utökade grundsulor.


Där livesalen ska byggas tas 8 pelare bort för att få en större yta utan störande pelare. Här pålas grundsulan under de bärande väggarna runt livesalen. Pålarna kommer att drivas ner till berg och beräknas bli 15 meter långa.


Alla grundförstärkningar måste göras med försiktighet för att inte störa befintlig grundläggning som är av varierande kvalitet.


Den stora varuhissen kräver en stabil grundläggning som innebär både schaktning och pålning. Hisskorgen kommer att vara tillräckligt stor för att ta en personbil från entréplanen till auditoriet. I norr finns två källarutrymmen som tidigare använts till förvaring av kemikalier. Källardel 1 är sanerat och tillslutet för att inte användas. Sanering av källardel 2 ska nu färdigställas. Här ska även pålas för att bära de stora fläktrummen i flera plan på den norra fasaden.


Schaktning för nya dagvatten- och spillvattenledningar görs i ett tidigt skede för att inte störa kommande byggnadsarbeten.


På den gamla Mejeritomten kommer förråd och byggbodar att etableras. För att inte störa etableringens tillträde till byggnaden prioriterar entreprenören arbetet med att isolera källarväggen mot norr samtidigt som ny dränering läggs.


Se tidsplan över planerade arbeten mars-april 2015PDFVerksamhetschef
Tobias Hörnquist
Tlfn: 0370-37 80 39
E-post: tobias.hornquist@gummifabriken.nu

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.