VISA TOPPMENY

Internetpolicy på Gummifabriken

Gummifabrikens internetpolicy är ett instrument för att ge oss gemensamma riktlinjer för användningen av nätverken på Gummifabriken. Internetpolicyn gäller för studenter, hyresgäster och besökare.

Eventuella frågor kan besvaras av IKT-ansvarig på Campus Värnamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etikregler


Det är inte tillåtet att via Internet på Gummifabrikens nätverk titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc) eller har anknytning till kriminell verksamhet (bland annat nerladdning eller kopiering av upphovsrättskyddat material). Det är inte heller tillåtet att begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till andras material eller kommunikation.

Åtgärder vid tillbud


Rutinmässig kontroll av suspekt nätverkstrafik i Gummifabriken sker. Eventuellt missbruk (brott mot etikreglerna listade ovan) kommer att leda till antingen:

  • Beslagtagning av dator (om det gäller lånedatorer för Campus Värnamos studenter).
  • Spärrad nätverkstrafik för den enhet vi upptäcker missbruket på.


Brottslig verksamhet polisanmäls.

Tung trafik och nerladdning av stora filer


Vid nerladdning av stora filer rekommenderas att man kopplar in sig i Gummifabrikens nätverk med hjälp av nätverkskabel (finns i de flesta salar och grupprum i Gummifabriken) istället för att använda det trådlösa nätverket. Dels för att det inte skall påverka det trådlösa nätverket och dels för att det trådbundna nätverket är betydligt snabbare än det trådlösa. Nerladdning av stora filer i Gummifabrikens nätverk måste vara relaterat till arbete eller studier.

Rapportera


Rapportera incidenter rörande Gummifabrikens nätverk, som felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelande eller annat fel snarast till IKT-ansvarig på Campus Värnamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledning och yttersta ansvar


Det yttersta ansvaret för nätverken på Gummifabriken har VD för VKIAB. Dock ansvarar du för din egen nätverkstrafik.

Tänk på att när du surfar på Internet i nätverken på Gummifabriken så representerar du Gummifabriken och lämnar spår efter dig i form av Gummifabrikens IP-adress.

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.