VISA TOPPMENY

Kultur

Kulturförvaltningen

 

Kulturförvaltningen utformar verksamheten så att den är lockande, opretentiös med låga trösklar och högt i tak och tillgänglig för alla. Kulturförvaltningen vill stimulera språkutveckling och läslust.

 

Biblioteken värnar det öppna demokratiska rummet till exempel genom att tillhandahålla litteratur och information gratis. De kulturupplevelser som erbjuds är inte bara de som passar alla utan även de som utmanar och ifrågasätter.

 

Kulturförvaltningens personal är kunnig, engagerad och ansvarstagande.

Genom tydliga mål för kort sikt och lång sikt skapar vi ett mer lättillgängligt arbetssätt. Vi utgår från prioriterade grupper och tar hänsyn till aspekterna integration och tillgänglighet i planeringen av verksamheten. Prioriterade grupper är b l a barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, studerande, personer med funktionsnedsättningar och äldre. Vi arbetar också med samverkan i olika former, med skolor, akademi och näringsliv i Gummifabriken, studieförbund samt med andra aktörer i kommunen.

Kulturförvaltningen i Värnamo består av kulturkansli och stadsbibliotek, fem filialer med en frihet att utveckla sin egen profil, samt det mobila biblioteket.


I stort sett all personal kommer på något sett att arbeta i Gummifabriken. Kulturkansliet och stadsbiblioteket beräknas flytta in i Gummifabriken 2017.

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.