VISA TOPPMENY

 BYGGINFO OM GUMMIFABRIKEN

 

Det har kommit till vår kännedom att det uppstått en intern konflikt mellan Tage & Söner och en av deras underentreprenörer.

 

Vi vill understryka att VKIAB följer sitt avtal gentemot Tage & Söner, som är vår avtalspart och där förekommer ingen konflikt oss emellan. Konflikten är emellan generalentreprenören och dess underentreprenör.

Vi förutsätter att konflikten mellan Tage & Söner och deras underleverantör löser sig omgående så att vi som tredje part inte blir drabbade.

VKIAB håller sig informerade kring konflikten och kommer att fortsätta informera fortlöpande.

 

 

Tobias Hörnquist, VD VKIAB

 


Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.