VISA TOPPMENY

 BYGGINFORMATION GUMMIFABRIKEN 171006

 

Projektet är nu i slutfasen och inne i ett känsligt skede. Det återstår nu en mycket liten del av bygget.

 

Tage & Söner har informerat oss om att en av deras underentreprenörer, Bravida, ännu en gång har lämnat arbetsplatsen Gummifabriken. Orsaken är enligt uppgift en pågående tvist mellan Tage & Söner och Bravida. I sitt avtal med Tage & Söner har Bravida i vissa mycket särskilda fall möjlighet att avbryta sina arbeten i upp till 30 dagar för att under den tiden besluta om man ska återuppta sina arbeten eller häva sitt avtal. Bravida har nu utnyttjat den möjligheten. Detta är ett mycket ovanligt sätt att hantera en tvist på. Vanligtvis fortsätter man sina arbeten och löser tvister i domstol vid sidan av entreprenaden för att inte skada tredje part, i detta fall VKIAB och Gummifabriken. Vi har deltagit vid möten där vi försökt att medla mellan parterna och när vi i slutet av vecka 38 lämnade parterna var de överens. Då började de ändra förutsättningarna igen, vilket lett till att parterna ännu inte löst sin tvist.

 

Det alternativ som parterna valt för sin tvist är det alternativ som skadar Gummifabriken, kommunen och invånarna allra mest. Det innebär risk för ytterligare fördröjningar av projektet. VKIAB och kommunen har ingen möjlighet att styra i detta då tvisten är mellan två privata entreprenörer, varför vi inte har någon avtalsenlig rätt att gå in och lösa tvisten. Vi följer vårt avtal med Tage & Söner och kräver att de ska fortsätta installationsarbetena. Vi kan idag inte svara på när konflikten eller bygget är helt klart, ansvaret ligger i händerna på Tage & Söner som är vår upphandlade avtalspart. Detta är ingen ny konflikt, men den måste lösas.

 

Nu börjar vårt tålamod ta slut. Detta är inte acceptabelt och vi manar parterna att ta sitt förnuft till fånga och kraftsamla och färdigställa de sista delarna av bygget så att vi och allmänheten inte behöver vänta längre. Styrelsen och ledningen för VKIAB har gjort sitt yttersta för att få projektet färdigt så fort som möjligt.

 

Nu vill vi att bygget färdigställs snarast som möjligt så att verksamheterna kan komma igång fullt ut.

 

Vi återkommer med mer information.

 

 

Vänligen

Tobias Hörnquist, VD VKIAB

 

 


Nyhetsarkivet

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.