VISA TOPPMENY

Utbildning

Campus Värnamo


Vi organiserar och genomför efterfrågestyrda utbildningar med hög kvalitet.


Vi erbjuder utbildningar som är korta, konkreta och direkt kopplade till ett anställningsbehov.
Våra utbildningar är på högskole- eller yrkeshögskolenivå och är framtagna i nära samarbete med näringsliv och akademi. 


Vår näringslivsanknytning förstärks genom studiebesök, företagsförlagda kurser och examensarbeten. Daniel Johansson, samordnare på Campus Värnamo arbetar nära studenterna och tillsammans med våra partnerföretag och företagskontakter.


Hos oss försvinner ingen i mängden. Vi har en studiemiljö som bjuder in till dialog och skapar utveckling. Med stor vikt på personlig utveckling arbetar Susanne Harling, vår studentcoach med att hjälpa våra studenter med gruppsamverkan, ökad självinsikt och kommunikationsförmåga.


Kompetensakademi på Campus Värnamo


För regionens konkurrenskraft krävs ständig kompetensutveckling och vi på Campus Värnamo har fått det viktiga uppdraget att annordna kompetensutveckling för anställda inom Värnamo kommun. 


Verksamhetsområdet omfattar fortbildning, kompetensutveckling och inspiration för anställda inom offentlig sektor, där vår kompetensakademi kompletterar de offentliga organisationernas egna kanaler med koppling till högskolor och universitet.


Under våren 2014 har vi genomfört en ledarhalvdag, Ledarforum för kommunens alla chefer där fokus legat på kommunens ledarvärderingar. Under hösten blir det ytterligare ett Ledarforum och dessutom startar vi upp det första mentorsprogrammet. Vidare drar vi igång tre olika kompetensutvecklingsgrupper inom kommunen för att sondera de olika behov av kompetensutvecklingsinsatser som finns inom de olika förvaltningarna.


En annan viktig del är arbetet med att starta upp en sjuksköterskeutbildning på Campus Värnamo och arbetet med att starta upp utbildning till stödpedagoger.


Redan nu har du möjlighet att boka lokaler hos oss eller köpa in kompetensutveckling via oss.
Se våra utbildningssidorlänk till annan webbplats för aktuella program, kurser och utbildningar, eller ta kontakt med
Lars-Uno Åkesson, vår Kompetensakademiansvarig.

Näringslivssamverkan


Vidareutbildning ger ditt företag ökade möjligheter och konkurrensfördelar! Campus Värnamo hjälper dig och din personal att vidareutvecklas och skapa tillväxt.


Att vi kan erbjuda kurser till näringslivet ur vårt ordinarie utbildningsutbud, ser vi som ett mervärde för alla. När yrkesverksamma deltar i kurserna uppstår synergieffekter: Studenterna får möta arbetslivskompetens och företagen får möta nyutbildad arbetskraft.


Kostnadseffektivt för alla och vi skräddarsyr gärna utifrån önskemål och behov!
Ta kontakt med Niclas Stenssonlänk till annan webbplats, vår utvecklingsstrateg, han kan berätta mer.

Teknikcenter #teknikärkul


I Teknikcentret anordnar vi teknikfyllda aktiviteter för förskola, grundskolalänk till annan webbplats, fritidskurserlänk till annan webbplats för barn och ungdomar, personalaktiviteter, samt kompetensutveckling för personal inom förskola och grundskola. Aktuella aktiviteter hittar du på webbplatsen www.teknikärkul.selänk till annan webbplats.


Frågor besvaras av teknikinspiratör Silke Matusseklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


#teknikärkul


Teknik är kul och vårt syfte är att stimulera teknikintresset i vår region. Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt ska vi stödja nyföretagandet och förstärka kompetensförsörjningen inom våra teknikyrken.

Vi agerar som en brygga för samverkan mellan skola och näringsliv och ska därmed bidra till
Gummifabriken och Värnamos attraktivitet.

2018 är Gummifabrikens Teknikcenter ett känt nationellt teknikcenter med en attraktionskraft i alla åldrar.

Vision för Gummifabriken

Gummifabriken är en mötesplats i Värnamo för tillväxt, där barn, unga och vuxna invånare samt besökare skapar kreativa möten.

En plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser sju dagar i veckan.